பக்கங்கள்

வியாழன், 22 நவம்பர், 2012

உணவுப்பதபடுத்தும் கூடகம்

உணவுப்பதபடுத்தும் கூடகம்

Alveograph

பேக்கிங் இய்ந்திரம் (Continuous sealing machine)

நூடுல்ஸ் மற்றும் மெக்ரோனி தயாரிக்கும் இயந்திரம்

Laboratory Model Fluidized Bed Drier

பேக்கிங் இய்ந்திரம் (Handy induction sealing machine

சிறுதானியங்களிலிருந்து பால் எடுக்கும் இயந்திரம் ராகிமால்ட் தயாரிப்பதற்கு

மிக்சர், காராசேவு, ஓமப்பொடி மற்றும் இடியாப்பம் செய்யும் இயந்திரம்

முறுக்கு செய்யும் இயந்திரம் (பல விதமாக)

பேக்கிங் இய்ந்திரம் (Nitrogen flush with vaccumpackaging machine)

அரவை இயந்திரம்

மாவு சலிக்கும் இயந்திரம்

ஆவியில் வேகவைக்கும் இயந்திரம்

பேக்கிங் இயந்திரம் (Tray Wrapping machine)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக